Fransa'da En iyi Okullar&Üniversiteler 2020

Bu sayfada Fransa'te lisans dereceleri sunmaktadır Üniversiteler, Kolejler ve İş okullar için arayabilirsiniz. Kolayca Fransa'te en üst sıradaki üniversite ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz. Üniversite ayrıntılı bir açıklama ve sunulan lisans programları genel bir bakış için "Devamı " tıklayın....

Bu sayfada Fransa'te lisans dereceleri sunmaktadır Üniversiteler, Kolejler ve İş okullar için arayabilirsiniz. Kolayca Fransa'te en üst sıradaki üniversite ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz. Üniversite ayrıntılı bir açıklama ve sunulan lisans programları genel bir bakış için "Devamı " tıklayın.

Devamını oku

Fransa'te lisans üniversite bulun ve size en uygun olanları bulmak için kendi lisans programları göz atın. Fransa'te çeşitli lisans eğitim seçenekleri ile ilgili tüm bilgi almak ve eğitim ücretleri ve çalışma uzunluğu karşılaştırmak. Doğrudan Fransa'te zaman ve iletişim üniversiteler kaydedebilirsiniz: kabul ofisi ile temas halinde size koyacağız "İstek ücretsiz bilgi " formu, doldurun.

Hemen gelecek eğitim için arama başlayın!

Daha Az

Okullar

Çalışma Alanı

70 y?ll?k tecrübesi ile ESLSCA Business School Paris, pratik deneyim ile ilerici metodoloji aras?nda dengeli bir pedagoji sunar. 1949'dan beri okul, özellikle Finans, Pazarlama, Yönetim ve Veri al ... Devamını oku

70 y?ll?k tecrübesi ile ESLSCA Business School Paris, pratik deneyim ile ilerici metodoloji aras?nda dengeli bir pedagoji sunar. 1949'dan beri okul, özellikle Finans, Pazarlama, Yönetim ve Veri alanlar?nda akademik mükemmeliyet merkezi olmak için faaliyetlerini geli?tirmi?tir. ESLSCA Business School Paris, lisans programlar?, özel MBA veya profesyoneller için e?itim gibi birçok e?itim kursu sunmaktad?r. Okul k?sa süre önce 8000m² büyüklü?ündeki yeni Paris kampüsüne ta??nd?. Paris'in 19. bölgesinde bulunan Pont de Flandre park?n?n kalbinde yer alan ve RER, metro ve tramvay ile ula??labilen bu yeni, modern, ayd?nl?k ve ba?lant?l? alan ö?rencilerimiz ve onlar?n geli?imi için tasarland?. Fransa ve ESLSCA Business School 15.000 ESLSCA Business School , ESLSCA Business School Paris, önde gelen i?letme ve yönetim okullar?n?n en önemli a?lar?ndan birinden yararlanmaktad?r. Büyük ölçüde uluslararas? aç?k olan ESLSCA Business School Paris programlar?, yar?n?n liderlerinin e?itimine katk?da bulunuyor. Daha Az

The London School of Business & Finance (LSBF) is a business school founded in 2003, with campuses in the UK, Asia, and North America. We offer a wide range of programmes from undergraduate, postg ... Devamını oku

The London School of Business & Finance (LSBF) is a business school founded in 2003, with campuses in the UK, Asia, and North America. We offer a wide range of programmes from undergraduate, postgraduate, executive education to professional qualifications such as ACCA, CIMA and CFA®. Our recently acquired Queen’s Award for Enterprise is the proof to our commitment to students and innovative approach to education. Daha Az
Londra , Grenoble , İngiltere'de Çevrimiçi + 2 Daha fazla Daha az

Sports Management School est une école internationale spécialisée en Management du Sport. Son positionnement de « Pure player » exclusivement centré sur le Sport Business lui confère une réelle expéri ... Devamını oku

Sports Management School est une école internationale spécialisée en Management du Sport. Son positionnement de « Pure player » exclusivement centré sur le Sport Business lui confère une réelle expérience dans tous les domaines connexes à cet univers, notamment le commerce et la distribution, le marketing, la communication et l’organisation d’événements sportifs… Daha Az

EDC Paris Business School , di?er lisansüstü okullardan 3 kat daha fazla i? yaratma oran? ile Fransa'daki en iyi 10 i?letme okulunda ve giri?imcilik için 1. s?rada yer al?rken, genç mezunlar?n?n% ... Devamını oku

EDC Paris Business School , di?er lisansüstü okullardan 3 kat daha fazla i? yaratma oran? ile Fransa'daki en iyi 10 i?letme okulunda ve giri?imcilik için 1. s?rada yer al?rken, genç mezunlar?n?n% 80'i i? geli?tirme, giri?imcilik veya yenilik. Daha Az

Located in the heart of Paris, The American University of Paris is perfectly situated to help you embark upon your academic journey of discovery. We provide a learning experience that places your pers ... Devamını oku

Located in the heart of Paris, The American University of Paris is perfectly situated to help you embark upon your academic journey of discovery. We provide a learning experience that places your personal, intellectual, and professional development at its core. You can choose from over 25 undergraduate majors and four core fields of graduate study, all taught in English. AUP students are those that choose to live and learn internationally. They bring to the classroom their diverse cultural backgrounds, languages and perspectives, and the sense of adventure to become part of a global learning community outside of their own nationality and experience. In this multi-cultural context, AUP provides you with a strong academic foundation that supports critical thinking and practical application, and enables you to become a translator of culture with the capacity to analyze, adapt, and thrive in any environment. Daha Az

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read ... Devamını oku

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read more about our flexible, accredited IMBA, DBA and PhD degrees at www.ism.edu Daha Az
Paris , Şanghay , São Paulo , New York , Cape Town , Yeni Delhi + 5 Daha fazla Daha az

Çin ve Manchester, onlarca y?ld?r güçlü ba?lant?lara sahiptir ve Alliance MBS, ?angay'da özel bir yönetici merkezi açan ilk ?ngiltere i?letme okulu idi. Merkez, büyüyen yönetici programlar? portfö ... Devamını oku

Çin ve Manchester, onlarca y?ld?r güçlü ba?lant?lara sahiptir ve Alliance MBS, ?angay'da özel bir yönetici merkezi açan ilk ?ngiltere i?letme okulu idi. Merkez, büyüyen yönetici programlar? portföyünü incelemek için Çin'in en yetenekli i? adamlar?n? kendine çekiyor. Daha Az
Şanghay , Paris , Milan + 2 Daha fazla Daha az

2013 y?l?nda kurulan Sürdürülebilir Tasar?m Okulu, insan için sürdürülebilir tasar?ma ve yenili?e adanm?? uluslararas? bir yüksek ö?renim kurumudur.

2013 y?l?nda kurulan Sürdürülebilir Tasar?m Okulu, insan için sürdürülebilir tasar?ma ve yenili?e adanm?? uluslararas? bir yüksek ö?renim kurumudur. Daha Az

Ecole intuit.lab, Mumbai, Frans?z tasar?m grafik tasar?m ve görsel ileti?im kurumu. 2011 y?l?nda Patrick Felices, Clément Derock ve Frederick Lalande taraf?ndan ortak olarak kuruldu. Bu endüstri gazil ... Devamını oku

Ecole intuit.lab, Mumbai, Frans?z tasar?m grafik tasar?m ve görsel ileti?im kurumu. 2011 y?l?nda Patrick Felices, Clément Derock ve Frederick Lalande taraf?ndan ortak olarak kuruldu. Bu endüstri gazilerinin vizyonu sadece bir okul de?il bir kültür in?a etmektir. Yarat?c? beyinlerin yenilik yapma, yaratma ve tasar?m devriminin bir parças? olma özgürlü?üne kavu?tu?u bir kültür. Daha Az
Paris , Aix-en-Provence , Bombay + 2 Daha fazla Daha az

Bu multidisipliner üniversite (URCA - Reims Üniversitesi Champagne-Ardenne) yenilikçi, temel ve uygulamal? ara?t?rmalar geli?tirmektedir. 25.000'den fazla ö?renciye, bilginin tüm alanlar?nda toplu ... Devamını oku

Bu multidisipliner üniversite (URCA - Reims Üniversitesi Champagne-Ardenne) yenilikçi, temel ve uygulamal? ara?t?rmalar geli?tirmektedir. 25.000'den fazla ö?renciye, bilginin tüm alanlar?nda toplumun gereksinimlerine kar??l?k gelen geni? bir ilk lisans e?itimi program? sunar. Üniversite ayr?ca mesleki geli?im e?itimine devam etmeleri için ba??ms?z ya da ?irket destekli ö?rencilere e?lik etmektedir. Daha Az

IFCAM , CA Group projesinin hedeflerine hizmet eden, yat?r?m ve insan sermayesi geli?tirme merkezi olan Crédit Agricole Group Üniversitesidir. 1976 y?l?nda Crédit Agricole Regional Banks giri?imi ile ... Devamını oku

IFCAM , CA Group projesinin hedeflerine hizmet eden, yat?r?m ve insan sermayesi geli?tirme merkezi olan Crédit Agricole Group Üniversitesidir. 1976 y?l?nda Crédit Agricole Regional Banks giri?imi ile olu?turulan IFCAM kapsam? 2001 y?l?nda, Crédit Agricole SA'n?n kurulmas? ve yan kurulu?lar?n entegrasyonu ile geni?letildi. Daha Az
Montrouge , Paris + 1 Daha fazla Daha az

L’ILERI (Institut Libre d’Etude des Relations Internationales) est une école spécialiste des relations internationales depuis 1948, située à Paris La Défense. Proposant une formation pluridisciplinair ... Devamını oku

L’ILERI (Institut Libre d’Etude des Relations Internationales) est une école spécialiste des relations internationales depuis 1948, située à Paris La Défense. Proposant une formation pluridisciplinaire en sciences politiques, géopolitique, droit international, économie et langues, l’ILERI forme ses étudiants, selon les besoins du marché, aux fonctions de cadres des organisations internationales, des ONG, des entreprises internationales, des institutions européennes, de la fonction publique française (défense, environnement, etc.), de la diplomatie, des collectivités territoriales, des think tanks, du journalisme, des cabinets de lobbying, des cabinets de conseil, etc. Daha Az

IPSA , havac?l?k ve uzay sistemleri konusunda uzmanla?m?? 5 y?ll?k bir lisans program? sunmaktad?r. Ö?renciler çe?itli bilimsel alanlarda geni? bilgi ve mühendisli?e pratik bir yakla??m kazan?rlar.

IPSA , havac?l?k ve uzay sistemleri konusunda uzmanla?m?? 5 y?ll?k bir lisans program? sunmaktad?r. Ö?renciler çe?itli bilimsel alanlarda geni? bilgi ve mühendisli?e pratik bir yakla??m kazan?rlar. Daha Az

A business school committed to emergence of a responsible economy within a globalized and numeric world.

A business school committed to emergence of a responsible economy within a globalized and numeric world. Daha Az

Hepsi halk sa?l??? yüksek ö?retiminde mükemmellik merkezi olarak tan?nan sekiz tan?nm?? Avrupa üniversitesi, avrupa sa?l?k hizmeti sunmak için i?birli?i europubhealth .

Hepsi halk sa?l??? yüksek ö?retiminde mükemmellik merkezi olarak tan?nan sekiz tan?nm?? Avrupa üniversitesi, avrupa sa?l?k hizmeti sunmak için i?birli?i europubhealth . Daha Az
Rennes , Granada , Sheffield , Rennes , Krakow , Maastricht + 5 Daha fazla Daha az

By founding the École Lenôtre in 1971, Gaston Lenôtre responded to the training needs of both French and foreign professionals.

By founding the École Lenôtre in 1971, Gaston Lenôtre responded to the training needs of both French and foreign professionals. Daha Az
Plaisir , Paris + 1 Daha fazla Daha az

With eight hundred years of excellence to build on, the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a descendant of the Faculty of Law and Economics of the Sorbonne, is one of the most famous and largest un ... Devamını oku

With eight hundred years of excellence to build on, the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a descendant of the Faculty of Law and Economics of the Sorbonne, is one of the most famous and largest universities in France. Daha Az
Paris , Şanghay + 1 Daha fazla Daha az

Bir Grande Ecole olan Montpellier Business School , i?letmelerin ve pazarlar?n ihtiyaçlar?na dayanan uzun bir ö?retim gelene?inin varisidir. 1897 y?l?nda Montpellier Ticaret ve Sanayi Odas? taraf?ndan ... Devamını oku

Bir Grande Ecole olan Montpellier Business School , i?letmelerin ve pazarlar?n ihtiyaçlar?na dayanan uzun bir ö?retim gelene?inin varisidir. 1897 y?l?nda Montpellier Ticaret ve Sanayi Odas? taraf?ndan kurulan okul, derslerini yerel ve küresel ekonomik ortamlardaki sürekli de?i?ikliklere uyarlamak için yönetim bilimindeki uzmanl?k e?itimini sürekli olarak geli?tirmeyi ba?ard?. Daha Az

La Défense Ticaret Bölgesi'nin kalbinde ideal bir konuma sahip olan Pôle Universitaire Léonard De Vinci, i?veren taraf?ndan tan?nan dereceleri veren dört okulunda 6500'den fazla ö?renciyi bir ... Devamını oku

La Défense Ticaret Bölgesi'nin kalbinde ideal bir konuma sahip olan Pôle Universitaire Léonard De Vinci, i?veren taraf?ndan tan?nan dereceleri veren dört okulunda 6500'den fazla ö?renciyi bir araya getiriyor: Mühendislik Enstitüsü (ESILV), ??letme Okulu (EMLV) ve ?nternet Enstitüsü Daha Az

First French Business School specialised in the sport business from an Undergraduate Bachelor to a Postgraduate Master of Business in Sport; AMOS trains managers, sales agents and highly skilled entre ... Devamını oku

First French Business School specialised in the sport business from an Undergraduate Bachelor to a Postgraduate Master of Business in Sport; AMOS trains managers, sales agents and highly skilled entrepreneurs in all the areas of sport business. AMOS aims at being the reference and the interlocutor of the sporting movement and the sport business. AMOS integrates an international dimension through its seminars abroad, its English conferences, its bilingual class, its school of integrated languages and through the integration into the European program of exchanges ERASMUS. Daha Az
Londra , Paris , Lille , bordo şarabı , Lyon + 4 Daha fazla Daha az

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, t ... Devamını oku

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, teachers, and our business partners develop a project for your Master's thesis. Daha Az
Budapeşte , Espoo , Paris , Berlin , Londra , Trento , Eindhoven , Madrid , Stockholm , Rennes , Turku , Talin , Bologna , Güzel , Milan + 14 Daha fazla Daha az

1999 y?l?nda kurulu?undan bu yana, École Ducasse, ikonik ?ef Alain Ducasse'nin vizyonu ve enerjisiyle mutfak ve pastac?l?k sanatlar?n? ö?retmenin uluslararas? üne sahip bir üssü haline geldi. ?u a ... Devamını oku

1999 y?l?nda kurulu?undan bu yana, École Ducasse, ikonik ?ef Alain Ducasse'nin vizyonu ve enerjisiyle mutfak ve pastac?l?k sanatlar?n? ö?retmenin uluslararas? üne sahip bir üssü haline geldi. ?u anda dünyan?n önde gelen otelcilik yönetimi e?itim grubu Sommet Education'?n bir parças? olarak, Frans?z savoir-faire ve mutfak ve pastac?l?k alan?ndaki bilgilerimizi daha geni? bir kitleye sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yo?un giri?imcilik e?itim kurslar?ndan lisans derecelerine kadar geni? bir yelpazede e?itim programlar? sunuyoruz. Programlar?m?z, etkili bir e?itimin ki?iselle?tirilmi? bir takip gerektirdi?ini bilen tutkulu ve yüksek nitelikli profesyoneller taraf?ndan sunulmaktad?r. Daha Az

1999 y?l?nda kurulu?undan bu yana, École Ducasse, ikonik ?ef Alain Ducasse'nin vizyonu ve enerjisiyle mutfak ve pastac?l?k sanatlar?n? ö?retmenin uluslararas? üne sahip bir üssü haline geldi. ?u a ... Devamını oku

1999 y?l?nda kurulu?undan bu yana, École Ducasse, ikonik ?ef Alain Ducasse'nin vizyonu ve enerjisiyle mutfak ve pastac?l?k sanatlar?n? ö?retmenin uluslararas? üne sahip bir üssü haline geldi. ?u anda dünyan?n önde gelen otelcilik yönetimi e?itim grubu Sommet Education'?n bir parças? olarak, Frans?z savoir-faire ve mutfak ve pastac?l?k alan?ndaki bilgilerimizi daha geni? bir kitleye sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yo?un giri?imcilik e?itim kurslar?ndan lisans derecelerine kadar geni? bir yelpazede e?itim programlar? sunuyoruz. Programlar?m?z, etkili bir e?itimin ki?iselle?tirilmi? bir takip gerektirdi?ini bilen tutkulu ve yüksek nitelikli profesyoneller taraf?ndan sunulmaktad?r. Daha Az

Founded in 1993, IMT Mines Albi is a state-funded higher education institution, placed under the authority of the Ministry of Economy and Industry.

Founded in 1993, IMT Mines Albi is a state-funded higher education institution, placed under the authority of the Ministry of Economy and Industry. Daha Az
Albi , Toulouse + 1 Daha fazla Daha az

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the envir ... Devamını oku

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the environment. Student intake is selective. Academic programmes are research-informed to support the curriculum of the great range of scientific disciplines taught at the school. Daha Az
Beauvais , Mont-Saint-Aignan , Paris , Rennes + 3 Daha fazla Daha az

The program admits: French high school graduates and students who want to follow an international curriculum, International

The program admits: French high school graduates and students who want to follow an international curriculum, International Daha Az

1984 doğumlu EPITA (Fransız Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées: Bilgisayar Bilimi ve İleri Teknik Okulu), öğrencilerimizi çalışmalarının bitiminden önce sıklıkla işe alan çok ulu ... Devamını oku

1984 doğumlu EPITA (Fransız Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées: Bilgisayar Bilimi ve İleri Teknik Okulu), öğrencilerimizi çalışmalarının bitiminden önce sıklıkla işe alan çok uluslu şirketler arasında mükemmellik ününü kazanmaktadır. . EPITA'da, bilgi işlem ve bilgi teknolojileri temel konular olarak kabul edilir ve her zaman öğrencilerin gelecekteki yönetimsel rolleri bağlamında ve sorumluluk pozisyonları perspektifinde yer alır. Bilimsel çalışmalar, gelecekteki mühendisler için hayati öneme sahip bilimsel kültürü genişletmek ve tamamlamak için bu eğitimi tamamlar. Daha Az

Founded in 1919, Centrale Nantes (ECN) is among the top higher education and research institutions in France in Science & Engineering. Its purpose is to develop top-level scientists & engineer ... Devamını oku

Founded in 1919, Centrale Nantes (ECN) is among the top higher education and research institutions in France in Science & Engineering. Its purpose is to develop top-level scientists & engineers in multidisciplinary and specific fields from 2150 students per year in engineering track (5 years), Master Degrees and PhDs. International development is at the heart of the strategic policy of Centrale Nantes: 100% of its engineering students are going abroad and 30% of the campus population is international. Daha Az

Centre international de formation européenne (CIFE) 1954 y?l?nda kuruldu. Kurucular?, özellikle Alexandre Marc, birle?ik bir Avrupa konusunda profesyonelleri ve vatanda?lar? e?itme gere?ini anlad?. CI ... Devamını oku

Centre international de formation européenne (CIFE) 1954 y?l?nda kuruldu. Kurucular?, özellikle Alexandre Marc, birle?ik bir Avrupa konusunda profesyonelleri ve vatanda?lar? e?itme gere?ini anlad?. CIFE , çe?itli Avrupa çal??malar? kurslar?n?n yan? s?ra konferanslar, seminerler ve yay?nlar içeren kar amac? gütmeyen özel bir uluslararas? kurulu?tur. Daha Az
Berlin , Güzel , Brüksel , Budapeşte , Canterbury , Roma , İstanbul , Tunus , Viyana + 8 Daha fazla Daha az

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, inter ... Devamını oku

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, international programs, cosmopolitan locations and experienced faculty continue to attract students from around the world. Daha Az
Paris , Heidelberg , Madrid , Largo , Tampa + 4 Daha fazla Daha az

Founded in 1900, Audencia Business School is one of the best management schools in Europe. The EQUIS, AACSB and AMBA international accreditations added to the positive evaluation by AERES (the French ... Devamını oku

Founded in 1900, Audencia Business School is one of the best management schools in Europe. The EQUIS, AACSB and AMBA international accreditations added to the positive evaluation by AERES (the French agency that rates research and higher education) underline a commitment to teaching excellence. Daha Az
Nantes , Bradford , Bilbao , Nantes , São Paulo , Toulouse , Pekin , Milan , Shenzhen + 8 Daha fazla Daha az

Created in 1872 and based in Lyon, France, with multiple international campuses, emlyon business school is a top European business school devoted to lifelong learning for entrepreneurial and internati ... Devamını oku

Created in 1872 and based in Lyon, France, with multiple international campuses, emlyon business school is a top European business school devoted to lifelong learning for entrepreneurial and international management. Daha Az
Lyon , Şanghay , Paris , Lancashire , Münih + 4 Daha fazla Daha az

1819 y?l?nda kurulan ESCP Business School , dünyan?n en eski i?letme okuludur. Misyonu yeni nesil ulus ötesi i? liderlerini geli?tirmek ve onlar? kültürel çe?itlili?in sundu?u f?rsatlar? benimsemeye h ... Devamını oku

1819 y?l?nda kurulan ESCP Business School , dünyan?n en eski i?letme okuludur. Misyonu yeni nesil ulus ötesi i? liderlerini geli?tirmek ve onlar? kültürel çe?itlili?in sundu?u f?rsatlar? benimsemeye haz?rlamakt?r. Daha Az
Paris , Madrid , Londra , Berlin , Torino , Varşova , Pekin , Venedik + 7 Daha fazla Daha az

Innovative, involved and international; ESSEC Business School, one of the leading institutions in Europe for business education, offers a unique learning experience that trains responsible leaders who ... Devamını oku

Innovative, involved and international; ESSEC Business School, one of the leading institutions in Europe for business education, offers a unique learning experience that trains responsible leaders who are able to reinvent business. Accredited by AACSB, EQUIS, and AMBA, ESSEC maintains a superior level of academic excellence that is recognized worldwide. Daha Az
Cergy , Paris , Singapur , Louis Limanı , Kazablanka + 4 Daha fazla Daha az

IA School , Büyük Veri ve Yapay Zeka Yönetimi alan?nda, Bac 1'den Bac 5'e çift kurs sunan Büyük Yapay Zeka IA School . IA School , yeni nesil Mühendisler-yöneticiler, Yapay Zekan?n ekonominin ... Devamını oku

IA School , Büyük Veri ve Yapay Zeka Yönetimi alan?nda, Bac 1'den Bac 5'e çift kurs sunan Büyük Yapay Zeka IA School . IA School , yeni nesil Mühendisler-yöneticiler, Yapay Zekan?n ekonominin tüm sektörlerinde ekonomik ve teknik konular?n?n fark?nda. Daha Az
Boulogne-Billancourt

Founded in 1905, ESME Sudria is a private, nonprofit school under the supervision of the Ministry of Education and Research. The school has a long tradition in training engineers with a broad, well-de ... Devamını oku

Founded in 1905, ESME Sudria is a private, nonprofit school under the supervision of the Ministry of Education and Research. The school has a long tradition in training engineers with a broad, well-developed foundation which allows them to move into any facets of the engineering job market without difficulty. Daha Az
Paris , Lille + 1 Daha fazla Daha az

ESRA is a French Film School, created in 1972, it is the only private school entitled by the French government to issue and deliver a State degree (French bachelor).

ESRA is a French Film School, created in 1972, it is the only private school entitled by the French government to issue and deliver a State degree (French bachelor). Daha Az
Paris , Güzel , Rennes , Brüksel + 3 Daha fazla Daha az

Paris College of Art is a dynamic forum for exchanging ideas, methods and professional experience. Our students and faculty combine curiosity, experimentation and enthusiasm in the pursuit of learning ... Devamını oku

Paris College of Art is a dynamic forum for exchanging ideas, methods and professional experience. Our students and faculty combine curiosity, experimentation and enthusiasm in the pursuit of learning. Daha Az
Paris , Boston , İyi + 2 Daha fazla Daha az

1919 yılında kurulan ESC Clermont Business School , Fransa'da bir 'Grande Ecole' işletme okuludur. İşletme okulu, uluslararası bağlamda gelişen iş liderlerini eğiten ve hazırlayan lisans v ... Devamını oku

1919 yılında kurulan ESC Clermont Business School , Fransa'da bir 'Grande Ecole' işletme okuludur. İşletme okulu, uluslararası bağlamda gelişen iş liderlerini eğiten ve hazırlayan lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Okul, bir 'Yaşam Okulu' olma sloganına bağlıdır, okulun ayırt edici konumu yenilikçi pedagojik yaklaşımları, ulusal ve uluslararası tanınırlıkları, güçlü kurumsal ağı ve şirketlere yakınlığı ile vurgulanmaktadır. Daha Az

ENAC was founded in 1949 in Paris-Orly, and moved to Toulouse in 1968. The «Ecole Nationale de l’Aviation Civile» (ENAC)is a unique example: it is the only aviation-oriented university in France and i ... Devamını oku

ENAC was founded in 1949 in Paris-Orly, and moved to Toulouse in 1968. The «Ecole Nationale de l’Aviation Civile» (ENAC)is a unique example: it is the only aviation-oriented university in France and in Europeoffering a wide and complete panel of aeronautics-oriented training programs and activities, serving the aeronautical world, and particularly the air transport sector. Daha Az

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates.Horizons University is

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates.Horizons University is Daha Az

Enstitü için 230 yıllık tarih. 1281 öğrenci, 18 araştırma merkezi, 286 yetenekli araştırma profesörü, 1. ortaklık araştırması okulu, şirketlerle eşsiz bir bağlantı. Göstermekten, korumaktan, paylaşmak ... Devamını oku

Enstitü için 230 yıllık tarih. 1281 öğrenci, 18 araştırma merkezi, 286 yetenekli araştırma profesörü, 1. ortaklık araştırması okulu, şirketlerle eşsiz bir bağlantı. Göstermekten, korumaktan, paylaşmaktan gurur duyduğumuz yıllar boyunca inşa edilen değerler. MINES ParisTech'e hoş geldiniz! Daha Az
Île-de-France , Évry , Fontainebleau , Sophia Antipolis + 3 Daha fazla Daha az

El equipo docente de Vatel está compuesto por profesionales en activo de la industria hotelera y turística, sólo así podemos garantizar que nuestros alumnos desarrollan sus conocimientos y capacidades ... Devamını oku

El equipo docente de Vatel está compuesto por profesionales en activo de la industria hotelera y turística, sólo así podemos garantizar que nuestros alumnos desarrollan sus conocimientos y capacidades conforme a las necesidades que hoy tiene el sector. Las tres piezas clave de nuestro modelo educativo : especialización, la adaptación al mercado, y el desarrollo de conocimientos y capacidades en un entorno global. Daha Az
Andorra la Vella , Paris , Madrid + 2 Daha fazla Daha az

For over 70 years, the Ecole Camondo has been training and educating designers who shape and imagine interior and exterior environments; who explore the uses and functions that one expects from privat ... Devamını oku

For over 70 years, the Ecole Camondo has been training and educating designers who shape and imagine interior and exterior environments; who explore the uses and functions that one expects from private and collective spaces. Our school stands out in the higher education landscape both at home and abroad, thanks to the high quality of its cross-curricular courses in interior architecture and object design. Daha Az
Toulon , Paris + 1 Daha fazla Daha az

Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) , Bourgogne - Franche-Comté (BFC) bölgesinde faaliyet gösteren 7 Yüksek Ö?renim ve Ara?t?rma (HER) Kurumunu federe eden bir devlet üniversitesidir. Stratejik ... Devamını oku

Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) , Bourgogne - Franche-Comté (BFC) bölgesinde faaliyet gösteren 7 Yüksek Ö?renim ve Ara?t?rma (HER) Kurumunu federe eden bir devlet üniversitesidir. Stratejik hedefleri, BFC Yüksek Ö?renim ve Ara?t?rmas?n?n Mükemmelli?ini ve Uluslararas?la?mas?n? te?vik etmek; ulusal için çekicili?i art?rmak Daha Az
Besançon , Dijon + 1 Daha fazla Daha az

EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to e ... Devamını oku

EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Daha Az
Espoo , Hollanda porseleni , bordo şarabı , Grenoble , Liège , Metz , Luleå , Ghent , Alsike , Leuven , Leoben , Trento , Milan + 12 Daha fazla Daha az

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Devamını oku

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Daha Az
Espoo , Stolberg (Rhineland) , Hollanda porseleni , bordo şarabı , Darmstadt , Grenoble , Liège , Metz , Luleå , Freiberg , Ghent , Uppsala , Leuven , Leoben , Trento , Milan + 15 Daha fazla Daha az

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Devamını oku

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Daha Az
Espoo , Stolberg (Rhineland) , Hollanda porseleni , bordo şarabı , Darmstadt , Grenoble , Liège , Metz , Luleå , Freiberg , Ghent , Alsike , Leuven , Leoben , Trento , Milan + 15 Daha fazla Daha az

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Devamını oku

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Daha Az
Espoo , Stolberg (Rhineland) , Hollanda porseleni , bordo şarabı , Darmstadt , Grenoble , Liège , Metz , Luleå , Freiberg , Ghent , Alsike , Leuven , Leoben , Trento , Milan + 15 Daha fazla Daha az

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Devamını oku

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Daha Az
Espoo , Stolberg (Rhineland) , Hollanda porseleni , bordo şarabı , Darmstadt , Grenoble , Liège , Metz , Luleå , Freiberg , Ghent , Alsike , Leuven , Leoben , Trento , Milan + 15 Daha fazla Daha az

Companies move with a crisis world where the development issue is completely linked to confrontation’s notion.

Companies move with a crisis world where the development issue is completely linked to confrontation’s notion. Daha Az

Created by and for entrepreneurs, EDHEC has embodied the fundamental values of business for over a century.

Created by and for entrepreneurs, EDHEC has embodied the fundamental values of business for over a century. Daha Az
Güzel , Paris , Roubaix + 2 Daha fazla Daha az

Yaz Üniversitesi, Sorbonne Université kümesinden akademisyenler tarafından öğretilen Fransızca ve İngilizce olarak çeşitli döngüler sunmaktadır.

Yaz Üniversitesi, Sorbonne Université kümesinden akademisyenler tarafından öğretilen Fransızca ve İngilizce olarak çeşitli döngüler sunmaktadır. Daha Az

Founded by Cartier in 1990, The Institut Supérieur de Marketing du Luxe provides the only training in the world desired and supported by professionals from the sector.

Founded by Cartier in 1990, The Institut Supérieur de Marketing du Luxe provides the only training in the world desired and supported by professionals from the sector. Daha Az

Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime educational adventures that transcend expectation ... Devamını oku

Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime educational adventures that transcend expectations. Our goal is to rock the world of some 6,000 study abroad students every year. Daha Az
Chicago , Amsterdam , Arles , Auckland , Barselona , Pekin , Berlin , Buenos Aires , Cape Town , Christchurch , Dublin , Freiburg , Granada , Londra , Madrid , Milan , Nagoya , Nantes , New York , Güzel , Paris , Oxford , Quito , Rabat , Roma , Salamanca , Santiago , Şanghay , Siena , Sidney , Tokyo , Puerto Ayora , Viyana , Hong Kong , Puerto Baquerizo Moreno , Cambridge + 35 Daha fazla Daha az

ITECH-Lyon has been training Engineers, for more than a century, in the fields of materials (plastics, textile composites), chemistry (paints-inks-adhesives), cosmetics and leather-shoes-leather goods ... Devamını oku

ITECH-Lyon has been training Engineers, for more than a century, in the fields of materials (plastics, textile composites), chemistry (paints-inks-adhesives), cosmetics and leather-shoes-leather goods. ITECH-Lyon is a private school created by professionals and supported by professional associations and organisations. International is at the core of ITECH-Lyon that develops its presence and exchanges all over the world (from USA to China as well as Europe). Daha Az

ISARA-Lyon is a French "grande école" (graduate college) specialized in agricultural, food and environmental science. It is recognized by the French Ministry of Agriculture. ISARA offers a wide range ... Devamını oku

ISARA-Lyon is a French "grande école" (graduate college) specialized in agricultural, food and environmental science. It is recognized by the French Ministry of Agriculture. ISARA offers a wide range of Bachelor and Master level curricula in agronomy, food and environmental science. Daha Az
Lyon , Wageningen + 1 Daha fazla Daha az

EIML Paris Ecole Internationale de Marketing du Luxe is the unique school of its own in France that offers a five-year higher education program from Bachelor to Master’s levels. Created in collaborati ... Devamını oku

EIML Paris Ecole Internationale de Marketing du Luxe is the unique school of its own in France that offers a five-year higher education program from Bachelor to Master’s levels. Created in collaboration with the major economic players in the luxury sector, the program provided at EIML Paris trains managers to be and is particularly suited to those seeking a career with high responsibilities in various sectors. Daha Az

CEMS is a strategic alliance of leading business schools and multinational companies. Its first mission is to set a global standard of excellence for pre-experience Master’s in management.

CEMS is a strategic alliance of leading business schools and multinational companies. Its first mission is to set a global standard of excellence for pre-experience Master’s in management. Daha Az
Agde , Sidney , Viyana , Ottignies-Louvain-la-Neuve , São Paulo , Londra , Pekin , Prag , Kopenhag , Helsinki , Paris , Köln , Londra , Budapeşte , Kalküta , Dublin , Milan , Tokyo , Rotterdam , Bergen , Varşova , Lizbon , Saint Petersburg , Barselona , Stockholm , Gallen , İstanbul , Hong Kong + 27 Daha fazla Daha az

Over the last 25 years, the Chambers of Commerce of Caen and Le Havre have combined their efforts to set up a joint structure in Higher Education for the benefit of their respective towns and regions. ... Devamını oku

Over the last 25 years, the Chambers of Commerce of Caen and Le Havre have combined their efforts to set up a joint structure in Higher Education for the benefit of their respective towns and regions. Today, this effort has given birth to the Ecole de Management de Normandie, a unified and strengthened business school ready to meet both the national and international needs of firms. Daha Az
Caen , Le Havre , Paris , Deauville , Rouen + 4 Daha fazla Daha az

Fransa'daki en genç Grande Ecole olmak, 1992'de Groupe ESC Troyes olarak yaratıldığından beri cesur yeniliklerle ve mümkün olduğunca zorlu deneylerle ilerlemeye çalışan Y SCHOOLS için bir varl ... Devamını oku

Fransa'daki en genç Grande Ecole olmak, 1992'de Groupe ESC Troyes olarak yaratıldığından beri cesur yeniliklerle ve mümkün olduğunca zorlu deneylerle ilerlemeye çalışan Y SCHOOLS için bir varlıktır. Daha Az
Troyes , Paris , Metz , Troyes + 3 Daha fazla Daha az

ICN Business School , ö?rencileri öne ç?kmalar?n? ve profesyonel planlar üstlenmelerini te?vik eden bir Frans?z Yönetim Okulu'dur.

ICN Business School , ö?rencileri öne ç?kmalar?n? ve profesyonel planlar üstlenmelerini te?vik eden bir Frans?z Yönetim Okulu'dur. Daha Az
Nancy , Nürnberg , Berlin , Puteaux + 3 Daha fazla Daha az

The Paris Fashion School for Design and Business. In the words of Suzy Menkes, IFA Paris is where to “Learn the French way of seeing fashion as art.” (HERALD TRIBUNE, JUNE 2004)

The Paris Fashion School for Design and Business. In the words of Suzy Menkes, IFA Paris is where to “Learn the French way of seeing fashion as art.” (HERALD TRIBUNE, JUNE 2004) Daha Az
Paris , Şanghay , İstanbul + 2 Daha fazla Daha az

Established in 1963, ISC Paris - Business School is committed to providing business students with the high quality management skills necessary to operate and perform in a global environment.

Established in 1963, ISC Paris - Business School is committed to providing business students with the high quality management skills necessary to operate and perform in a global environment. Daha Az

ISAE-ENSMA , uluslararas? üne sahip ara?t?rmalar ve büyük ?irketlerle güçlü ortakl?klar ISAE-ENSMA fazla üst düzey mühendis yeti?tiren bir kurum olarak 70 y?l? a?k?n bir süredir mükemmellik konusunda ... Devamını oku

ISAE-ENSMA , uluslararas? üne sahip ara?t?rmalar ve büyük ?irketlerle güçlü ortakl?klar ISAE-ENSMA fazla üst düzey mühendis yeti?tiren bir kurum olarak 70 y?l? a?k?n bir süredir mükemmellik konusunda ün kazanm??t?r. Daha Az
Chasseneuil-du-Poitou

1934 y?l?nda Frans?z Tar?m, Milli E?itim ve Sanayi Bakanl?klar?'n?n giri?imiyle kurulan ESB, ah?ap bilimleri ve teknolojileri alan?nda uzmanla?m?? Frans?z lider yüksekö?retim kurumlar?ndan biridir ... Devamını oku

1934 y?l?nda Frans?z Tar?m, Milli E?itim ve Sanayi Bakanl?klar?'n?n giri?imiyle kurulan ESB, ah?ap bilimleri ve teknolojileri alan?nda uzmanla?m?? Frans?z lider yüksekö?retim kurumlar?ndan biridir. Ah?ap ve biyo kaynakl? malzemelerle yenilik yapmaya kendini adam?? olan okul, bu vizyonu uzmanl?k alanlar?n?n her birine geni?letmi?tir: e?itim, ara?t?rma ve R Daha Az

Grenoble Alpes Üniversitesi'nde (UGA) Yönetim Enstitüsü olarak Grenoble IAE'nin misyonu hem uzman yöneticileri hem de çift yetkinlik yöneticilerini e?itmek ve geli?tirmektir. Misyonunu yerine ... Devamını oku

Grenoble Alpes Üniversitesi'nde (UGA) Yönetim Enstitüsü olarak Grenoble IAE'nin misyonu hem uzman yöneticileri hem de çift yetkinlik yöneticilerini e?itmek ve geli?tirmektir. Misyonunu yerine getirmek için IAE, uygulamal? uzmanl?k ve dünya standartlar?nda yönetim ara?t?rmac?lar?ndan yararlanmaktad?r. Daha Az
Saint-Martin-d'Hères , değerlik + 1 Daha fazla Daha az

??i ve toplumu dönü?türen sorumlu liderleri geli?tirmek için insanlar?, kültürleri ve fikirleri bir araya getiriyoruz.

??i ve toplumu dönü?türen sorumlu liderleri geli?tirmek için insanlar?, kültürleri ve fikirleri bir araya getiriyoruz. Daha Az
Fontainebleau , Singapur , Abu Dabi , San Francisco + 3 Daha fazla Daha az

Founded in 1875, the Catholic University of the West is one of the oldest universities in the Great West and a benchmark player in higher education and research today. A multidisciplinary university w ... Devamını oku

Founded in 1875, the Catholic University of the West is one of the oldest universities in the Great West and a benchmark player in higher education and research today. A multidisciplinary university with 8 campuses in the West and overseas, UCO offers some 10,500 students and many auditors more than 100 training courses. Daha Az

Since its founding in 1967, ISG has been developing a unique learning model based upon its strong identity and core values: Entrepreneurship Spirit, Creativity, Open-mindedness, Responsibility and Per ... Devamını oku

Since its founding in 1967, ISG has been developing a unique learning model based upon its strong identity and core values: Entrepreneurship Spirit, Creativity, Open-mindedness, Responsibility and Personal Development. ISG has a long record of educational innovation, using Anglo-Saxon methods of higher education and molding them to fit international needs. 22,000 graduates, including 3,000 students from the International programs, hold positions of authority in some of the largest multinational firms in over 60 countries. More than 60% of the graduates from the International Program have positions of international stature and 13% have created their own companies. The school is a member of the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración), the European Foundation for Management Development (EFMD), the Conference des Grandes Ecoles (CGE) and the Union des Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI). Daha Az

The Faculty of Sciences and Technology has about 30 different streams of study in its departments. Almost 2700 students study on the campus La Métare or Manufacture.

The Faculty of Sciences and Technology has about 30 different streams of study in its departments. Almost 2700 students study on the campus La Métare or Manufacture. Daha Az
Saint-Étienne , Torino , Joensuu , Créteil + 3 Daha fazla Daha az

Toulon Üniversitesi 1968 y?l?nda kurulmu? ve 3 kampüsü olan disiplinleraras? bir kurumdur. Üniversite (t?p fakültesi hariç) yüzlerce derece sunar ve 15 Ara?t?rma Birimi i?letir. Bölge genelinde iyi ku ... Devamını oku

Toulon Üniversitesi 1968 y?l?nda kurulmu? ve 3 kampüsü olan disiplinleraras? bir kurumdur. Üniversite (t?p fakültesi hariç) yüzlerce derece sunar ve 15 Ara?t?rma Birimi i?letir. Bölge genelinde iyi kurulmu? olan Toulon Üniversitesi, akademik programlar?n? ve ara?t?rma faaliyetlerini kendi ihtiyaçlar?na göre uyarlamak için bölgenin sosyal ve ekonomik kurumlar?yla birlikte çal??maktad?r. Daha Az
Toulon , Trondheim , Lizbon , Castellón de la Plana + 3 Daha fazla Daha az

Vatel Nimes, Vatel Group'un Ana Kampüsü ve kendi kampüsünde, kendi 4 * Otel, spa ve ö?renci yurdu olan en büyük Vatel Okulu'dur. Tüm dünyadan genç yeti?kinlere hitap eden eksiksiz ve kapsaml? ... Devamını oku

Vatel Nimes, Vatel Group'un Ana Kampüsü ve kendi kampüsünde, kendi 4 * Otel, spa ve ö?renci yurdu olan en büyük Vatel Okulu'dur. Tüm dünyadan genç yeti?kinlere hitap eden eksiksiz ve kapsaml? kurslar: Yerinde 45 farkl? ulustan ö?renci, Vatel kurslar?n? Frans?zca ya da ?ngilizce olarak alan ö?renciler. Daha Az

Diller ve Ticaret Uluslararas? Enstitüsü (ILCI) özel bir yüksek ö?renim kurumudur. 2004 y?l?nda kurulan, Institut de Langues ve Commerce International, 3 ya da 5 y?lda Genel Yönetim, Uluslararas? ??le ... Devamını oku

Diller ve Ticaret Uluslararas? Enstitüsü (ILCI) özel bir yüksek ö?renim kurumudur. 2004 y?l?nda kurulan, Institut de Langues ve Commerce International, 3 ya da 5 y?lda Genel Yönetim, Uluslararas? ??letme, Pazarlama, ?leti?im ve Dil alanlar?nda geni? bir yelpazede uzmanla?m?? programlar sunan bir Uluslararas? ??letme Okulu ve Dil Enstitüsüdür. ILCI, i? dünyas?nda, inovasyonda ve ileti?ime odaklanm?? uluslararas? bir ortamda çe?itli profilleri kar??layan bir ??letme Okulu'dur. Ayr?ca, ö?rencilerimizin inisiyatif alan ve çok kültürlü ekipler üzerinde çal??abilecek liderler olmak için Frans?zca, ?ngilizce veya Çince dil becerilerini geli?tirmelerini hedefliyoruz. Daha Az
Paris , Paris + 1 Daha fazla Daha az

Okul, Fransa genelinde 33 seçilmi? üyeden olu?an, IAE France a?? olan University Business Schools ulusal a??n?n kurucu üyesidir. Üniversite Lisansüstü Okulu, yönetim bilimi alan?nda Avrupa çal??malar? ... Devamını oku

Okul, Fransa genelinde 33 seçilmi? üyeden olu?an, IAE France a?? olan University Business Schools ulusal a??n?n kurucu üyesidir. Üniversite Lisansüstü Okulu, yönetim bilimi alan?nda Avrupa çal??malar?n?n geli?imine katk?da bulunur ve Avrupa Yönetim Yönetimi Geli?mi? Çal??malar? Enstitüsü (EIASM) ve Avrupa Yönetim Geli?tirme Vakf? (EFMD) Yürütme Kurulu’nun aktif bir üyesidir. ). Okul seçici bir giri? süreci uygular. Ortalama olarak, on ba?vurudan sadece biri kabul edilir. Kabul edilmek için, tüm adaylar?n akademik ba?ar?lar? ve motivasyonlar?n?n yan? s?ra gerçekçi ve iyi dü?ünülmü? bir kariyer plan? sunmalar? beklenmektedir. Daha Az

Choisir l’ Académie Charpentier c’est choisir d’étudier dans l’une des meilleures écoles d’arts appliqués grâce à la reconnaissance par l’Etat au niveau I de ses titres RNCP d’Architecte d’intérieur e ... Devamını oku

Choisir l’ Académie Charpentier c’est choisir d’étudier dans l’une des meilleures écoles d’arts appliqués grâce à la reconnaissance par l’Etat au niveau I de ses titres RNCP d’Architecte d’intérieur et de Directeur (trace) artistique. Daha Az

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate ... Devamını oku

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate). Daha Az
Nancy , Liège , Luleå , Freiberg , Metz , Marsilya , Prag 6 , Saclay , Leganés , Madrid bölgesi , Stuttgart , Ghent + 11 Daha fazla Daha az

L’ISIGE - MINES ParisTech est le centre de MINES ParisTech dédié à l'environnement et au Développement Durable. Son ambition est de constituer une force motrice de la transition écologique et de promo ... Devamını oku

L’ISIGE - MINES ParisTech est le centre de MINES ParisTech dédié à l'environnement et au Développement Durable. Son ambition est de constituer une force motrice de la transition écologique et de promouvoir une innovation environnementale exigeante. Daha Az

The Paris School of Architecture is an independent institute of architectural education with an international focus based in central Paris. All courses are taught in English and the school prepares it ... Devamını oku

The Paris School of Architecture is an independent institute of architectural education with an international focus based in central Paris. All courses are taught in English and the school prepares its graduates to operate across Europe and the rest of the world. www.parisarch.fr Daha Az

The American College of the Mediterranean (ACM) strives to provide excellence in international education, inspire intercultural awareness, and prepare students for success in a global community throug ... Devamını oku

The American College of the Mediterranean (ACM) strives to provide excellence in international education, inspire intercultural awareness, and prepare students for success in a global community through the study of European and Mediterranean history, languages, cultures, and contemporary issues. Daha Az

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling.

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling. Daha Az
bordo şarabı , Lizbon , Darmstadt , Liège , Madrid , Miskolc + 5 Daha fazla Daha az

European Bartender School dünyan?n önde gelen barmenlik okuludur. Global olarak tan?nan bir standarda sahip olmak isteyen barmenleri e?itmekten gurur duyuyoruz. Zaten 20 y?l boyunca 70.000 mezun verdi ... Devamını oku

European Bartender School dünyan?n önde gelen barmenlik okuludur. Global olarak tan?nan bir standarda sahip olmak isteyen barmenleri e?itmekten gurur duyuyoruz. Zaten 20 y?l boyunca 70.000 mezun verdik. Daha Az
Barselona , Londra , Phuket , Paris , New York , Amsterdam , Cape Town , Stockholm , Roma , Kos , Sidney + 10 Daha fazla Daha az

KEDGE Business School is a French business school with 4 campuses in France (Paris, Bordeaux, Marseilles, and Toulon), 1 in China (Shanghai ), 1 in Dakar, Senegal, and 3 partner campuses (Avignon, Bas ... Devamını oku

KEDGE Business School is a French business school with 4 campuses in France (Paris, Bordeaux, Marseilles, and Toulon), 1 in China (Shanghai ), 1 in Dakar, Senegal, and 3 partner campuses (Avignon, Bastia, and Bayonne). Daha Az
bordo şarabı , Marsilya , Paris , Toulon , Şanghay , Dakar + 5 Daha fazla Daha az

Nantes Ticaret ve Sanayi Odas?'n?n orta?? olan L'École De Design Nantes Atlantique , Nantes Üniversitesi ile birlikte Tasar?m mesleklerine adanm?? yüksek ö?renim için özel bir kurumdur.

Nantes Ticaret ve Sanayi Odas?'n?n orta?? olan L'École De Design Nantes Atlantique , Nantes Üniversitesi ile birlikte Tasar?m mesleklerine adanm?? yüksek ö?renim için özel bir kurumdur. Daha Az
Nantes , São Paulo , Şanghay , Pune + 3 Daha fazla Daha az

Video Oyunlar? dünyan?n kültür endüstrisine liderlik ediyor (2016 y?l?nda 115 milyar dolar) ve dünyan?n 3 boyutlu animasyon endüstrisinde 3. s?rada yer al?yor. ArtFX , en çok aranan ve dinamik sektörl ... Devamını oku

Video Oyunlar? dünyan?n kültür endüstrisine liderlik ediyor (2016 y?l?nda 115 milyar dolar) ve dünyan?n 3 boyutlu animasyon endüstrisinde 3. s?rada yer al?yor. ArtFX , en çok aranan ve dinamik sektörlere aç?lan kap?lar? aç?yor: 3D animasyon, görsel efektler, bilgisayar grafikleri, video oyunlar?, VFX / Oyun programlama, reklam vb. ArtFX sayesinde nitelikli rekabette son derece aranan pozisyonlara eri?ebilirsiniz. az görülür! Daha Az

UPPA, ö?rencilerine 5 UFR (Ö?retim ve Ara?t?rma Birimleri) ve iki Doktora okulu arac?l???yla lisans, yüksek lisans ve mesleki dereceler ve doktoralar almak için ba?lang?ç veya sürekli e?itim, çal??ma ... Devamını oku

UPPA, ö?rencilerine 5 UFR (Ö?retim ve Ara?t?rma Birimleri) ve iki Doktora okulu arac?l???yla lisans, yüksek lisans ve mesleki dereceler ve doktoralar almak için ba?lang?ç veya sürekli e?itim, çal??ma / çal??ma programlar? veya ç?rakl?k e?itimi sunmaktad?r. Daha Az
Anglet , Bayonne , Mont-de-Marsan , Pau , Tarbes + 4 Daha fazla Daha az

Artois Üniversitesi, Kuzey Fransa'n?n Arras ?ehrinde bulunan çok disiplinli bir üniversitedir.

Artois Üniversitesi, Kuzey Fransa'n?n Arras ?ehrinde bulunan çok disiplinli bir üniversitedir. Daha Az

E?itim alan?nda 20 y?l? a?k?n tecrübesi ile ESI Business School , yöneticileri yar?ndan sorumlu ve e?itimli e?iten Sürdürülebilir Kalk?nma, Sosyal Etki ve Dijital ESI Business School .

E?itim alan?nda 20 y?l? a?k?n tecrübesi ile ESI Business School , yöneticileri yar?ndan sorumlu ve e?itimli e?iten Sürdürülebilir Kalk?nma, Sosyal Etki ve Dijital ESI Business School . Daha Az
Boulogne-Billancourt

ESEM France , Frans?zca konu?an ö?rencilerin, YARI?MA OLMADAN t?bbi ve paramedikal kurslar? Frans?zcaya entegre etmelerine olanak tan?yan uluslararas? kurslar arac?l???yla mesleki becerilerin kazan?lm ... Devamını oku

ESEM France , Frans?zca konu?an ö?rencilerin, YARI?MA OLMADAN t?bbi ve paramedikal kurslar? Frans?zcaya entegre etmelerine olanak tan?yan uluslararas? kurslar arac?l???yla mesleki becerilerin kazan?lmas?n? te?vik eder. Daha Az

Unviersité Paris-Saclay , Paris bölgesinin güneyinde yer almaktad?r. Bilim, T?p, Eczac?l?k, Hukuk-Ekonomi-Yönetim, Spor Bilimleri "fakülteleri" olarak da adland?r?lan 5 Akademik ve Ara?t?rma ... Devamını oku

Unviersité Paris-Saclay , Paris bölgesinin güneyinde yer almaktad?r. Bilim, T?p, Eczac?l?k, Hukuk-Ekonomi-Yönetim, Spor Bilimleri "fakülteleri" olarak da adland?r?lan 5 Akademik ve Ara?t?rma Birimi; 3 Üniversite Teknoloji Enstitüsü, Cachan ve Orsay'daki bilimsel ve teknik alanlara ve Sceaux'daki üçüncül sektöre odaklanm??t?r; ve bir üniversite mühendisli?i okulu). Daha Az
Orsay , Cenova , Poznan , Porto + 3 Daha fazla Daha az

IMT Atlantique is one of the best Graduate Engineering Schools in France. This institute of higher education and research was created through the merger of Telecom Bretagne and École des Mines Nantes ... Devamını oku

IMT Atlantique is one of the best Graduate Engineering Schools in France. This institute of higher education and research was created through the merger of Telecom Bretagne and École des Mines Nantes in January 2017. Its goal is to combine digital technology, energy, and environment in order to transform society and industry, through education, research and innovation. It is located on 3 campuses in the Western part of France: Brest, Nantes and Rennes. Daha Az
Brest , Nantes , Cesson-Sévigné + 2 Daha fazla Daha az

1986'da kurulan CEFAM, yeteneklerini uluslararas? ?irketler için çal??maya koyacak gelecek karar vericileri ve yöneticileri e?itiyor. Amerikan ticaret okullar?nda kullan?lanla ayn? derecede profes ... Devamını oku

1986'da kurulan CEFAM, yeteneklerini uluslararas? ?irketler için çal??maya koyacak gelecek karar vericileri ve yöneticileri e?itiyor. Amerikan ticaret okullar?nda kullan?lanla ayn? derecede profesyonel akademik sistemimiz, gelecekteki meslek seçimlerinde ö?rencilerimize e?lik ediyor ve rehberlik ediyor. Daha Az

Data ScienceTech Institute , saf Veri Biliminde 1. özel lisansüstü okuludur

Data ScienceTech Institute , saf Veri Biliminde 1. özel lisansüstü okuludur Daha Az
Biot , Paris + 1 Daha fazla Daha az

Bat? dünyas?n?n en eski üniversitesi olan Alma Mater Studiorum, gittikçe zengin bir program katalo?u, üstün ara?t?rma ve sürekli ve gittikçe geni?leyen uluslararas? bir bak?? aç?s? ile inovasyonun önü ... Devamını oku

Bat? dünyas?n?n en eski üniversitesi olan Alma Mater Studiorum, gittikçe zengin bir program katalo?u, üstün ara?t?rma ve sürekli ve gittikçe geni?leyen uluslararas? bir bak?? aç?s? ile inovasyonun önünü aç?yor. Daha Az
Bologna , Cesena , Forli , Ravenna , Rimini , Buenos Aires , Modena , Dakar , Lizbon , Moskova , Mulhouse , Bombay , Strasburg , bir iskambil oyunu , Cádiz + 14 Daha fazla Daha az

LéCOLE – The Event Thinking School, a school that excels in the events industry. The strength of this school lies in its structure and governance: The two main sector associations, UNIMEV and LÉVÉNEME ... Devamını oku

LéCOLE – The Event Thinking School, a school that excels in the events industry. The strength of this school lies in its structure and governance: The two main sector associations, UNIMEV and LÉVÉNEMENT will be the largest shareholders alongside the founders of l’Institut de l’Événement. There are also many events players involved in the school's resources and governance. Daha Az

IAE Pau-Bayonne is the Graduate School of Management, a guarantor of quality public training in Management, within the University of Pau and Pays de l'Adour. Our school offers selective degrees at Mas ... Devamını oku

IAE Pau-Bayonne is the Graduate School of Management, a guarantor of quality public training in Management, within the University of Pau and Pays de l'Adour. Our school offers selective degrees at Master and PhD level, tailored to the needs of companies, and fed from the latest progress in Management Sciences research area. IAE Graduate School of Management prepares our students to integrate high position jobs in various fields of Management in France or abroad. Daha Az
Bayonne , Bayonne , Anglet , Pau + 3 Daha fazla Daha az

EURECOM , telekomünikasyon faaliyetleri için Avrupa'nın önemli bir yer olan Sophia Antipolis teknoloji parkında (Fransız Rivierası) bulunan bir Enstitü ve İletişim Merkezi Araştırma Merkezi'di ... Devamını oku

EURECOM , telekomünikasyon faaliyetleri için Avrupa'nın önemli bir yer olan Sophia Antipolis teknoloji parkında (Fransız Rivierası) bulunan bir Enstitü ve İletişim Merkezi Araştırma Merkezi'dir. Daha Az

Sciences Po Lille is a high selective, public and international institute, which creates the future influencers of social, economic and political powers, in France, in Europe and worldwide.

Sciences Po Lille is a high selective, public and international institute, which creates the future influencers of social, economic and political powers, in France, in Europe and worldwide. Daha Az

With 14,000 alumni present in all economic sectors, the "Institut National des Sciences Appliquées" of Toulouse, an international, pluridisciplinary, state engineering school, is recognized for the ex ... Devamını oku

With 14,000 alumni present in all economic sectors, the "Institut National des Sciences Appliquées" of Toulouse, an international, pluridisciplinary, state engineering school, is recognized for the excellence of its five-year education which attracts students of a high academic level and who have obtained excellent results at the Baccalaureat. Daha Az

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for indivi ... Devamını oku

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for individuals and organisations, through our highly customised courses and training sessions, in a wide array of disciplines. Daha Az
Singapur , Dubai , Almatı , kuala Lumpur , Bombay , Maldivler Çevrimiçi , Akra , Kahire , Cape Town , Nairobi , Amsterdam , Atina , Bratislava , Budapeşte , Cenevre , İstanbul , Londra , Lizbon , Manchester , Paris , Prag , Viyana , Abu Dabi , Amman , Doha , Riyad , Houston , Toronto + 27 Daha fazla Daha az

Ironhack , Madrid, Barselona, Miami, Paris, Meksika, Berlin, Amsterdam, Lizbon ve Sao Paulo'da Web Geli?tirme, UX / UI Tasar?m ve Veri Analiti?i dersleri veren uluslararas? bir okuldur. Ironhack a ... Devamını oku

Ironhack , Madrid, Barselona, Miami, Paris, Meksika, Berlin, Amsterdam, Lizbon ve Sao Paulo'da Web Geli?tirme, UX / UI Tasar?m ve Veri Analiti?i dersleri veren uluslararas? bir okuldur. Ironhack amac?, e?itim alan?n? mü?teri merkezli ve sonuç odakl? hale getirerek dönü?türmektir. Ö?renciler önyükleme kamplar?n? yeni bir dü?ünme ve yakla?ma sorunlar?yla bitirerek yeni i?ler, mevcut i?lerinde promosyonlar veya in?a ettikleri ?irketler ile sonuçlan?r. Daha Az
Madrid , Barselona , Amsterdam , Berlin , Lizbon , Meksika şehri , Miami , Paris , São Paulo , Madrid + 9 Daha fazla Daha az

ISA Lille is a French Graduate School of Agriculture and Bioengineering offering undergraduate courses and master’s programs specializing in Agricultural Science, Food Science, Environmental Science a ... Devamını oku

ISA Lille is a French Graduate School of Agriculture and Bioengineering offering undergraduate courses and master’s programs specializing in Agricultural Science, Food Science, Environmental Science and Economics, Marketing & Management, both in French and in English. Daha Az

École Polytechnique , en üst düzey ara?t?rmalar?, akademisyenleri ve yenilikleri bilim ve teknolojinin en ileri seviyesinde birle?tiren önde gelen bir Frans?z enstitüsüdür. Müfredat?, hümanist gelenek ... Devamını oku

École Polytechnique , en üst düzey ara?t?rmalar?, akademisyenleri ve yenilikleri bilim ve teknolojinin en ileri seviyesinde birle?tiren önde gelen bir Frans?z enstitüsüdür. Müfredat?, hümanist geleneklere ba?l?, bilim üzerinde güçlü bir vurgu ile bir mükemmellik kültürünü te?vik etmektedir. Okul, toplumumuzun kar?? kar??ya oldu?u mevcut ve gelecekteki zorluklar? ele alan, karma??k ve yenilikçi projelere öncülük eden, sosyal sorumluluk sahibi profesyonelleri üretir. Daha Az

The University of Bordeaux was newly established in 2014 following the merger of three universities. Ranked among the top universities in France for the quality of its academic courses and research, i ... Devamını oku

The University of Bordeaux was newly established in 2014 following the merger of three universities. Ranked among the top universities in France for the quality of its academic courses and research, it was awarded the “Initiative of Excellence” by the French government in 2011. Daha Az
bordo şarabı , Pessac , Talence + 2 Daha fazla Daha az

Strasbourg is the second most international university city in France (after Paris).

Strasbourg is the second most international university city in France (after Paris). Daha Az

cafa beri cafa taraf?ndan yarat?lan Uluslararas? ?araplar ve Alkollü ?çecekler Okulu, tarihi Chartrons bölgesinin kalbinde, Bordeaux'da bulunmaktad?r. www. cafa -formations.com

cafa beri cafa taraf?ndan yarat?lan Uluslararas? ?araplar ve Alkollü ?çecekler Okulu, tarihi Chartrons bölgesinin kalbinde, Bordeaux'da bulunmaktad?r. www. cafa -formations.com Daha Az

Université Côte d’Azur is a recently created cluster of higher education establishments on the French Riviera that brings together all the major players in higher education and research in the region. ... Devamını oku

Université Côte d’Azur is a recently created cluster of higher education establishments on the French Riviera that brings together all the major players in higher education and research in the region. Université Côte d’Azur aims to develop a new, 21st-century model for French universities, based on new interactions between disciplines, a new form of coordination between research, teaching, and innovation, and strong partnerships with the private sector and local authorities. In January 2016, Université Côte d’Azur won a prestigious “IDEX” award from the French government for its UCAJEDI project, placing it among the top 10 world-class, comprehensive universities in France. Daha Az

IFM Paris is a non-profit state-recognised school supported by the French Ministry of Industry which offers courses in fashion design, fashion management and couture savoir-faire.

IFM Paris is a non-profit state-recognised school supported by the French Ministry of Industry which offers courses in fashion design, fashion management and couture savoir-faire. Daha Az

Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est un établissement privé d’enseignement supérieur technique enregistré au Rectorat de Paris qui a pour vocation de former des étudiants et des professionnels à dif ... Devamını oku

Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est un établissement privé d’enseignement supérieur technique enregistré au Rectorat de Paris qui a pour vocation de former des étudiants et des professionnels à différents métiers dans un contexte international. Il délivre des titres de niveau I enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par arrêté du 23 février 2017, publié au Journal Officiel du 3 mars 2017. Daha Az

The IC2MP (Institute of Chemistry of Poitiers : Materials and Natural Resources) is a multidisciplinary research institute established in 2012 (Director: Sabine Petit), specialized in the study of mat ... Devamını oku

The IC2MP (Institute of Chemistry of Poitiers : Materials and Natural Resources) is a multidisciplinary research institute established in 2012 (Director: Sabine Petit), specialized in the study of materials (clays, catalysts, …), natural environment (water, soil, …), and reactions (natural or caused). Daha Az
Poitiers , Porto Alegre , Kandiye , Aveiro + 3 Daha fazla Daha az

The Sorbonne’s French Language and Civilization Courses (CCFS), organized by the Robert de Sorbon Foundation, is the most prestigious French language program in Paris. Since 1919, the CCFS has been ad ... Devamını oku

The Sorbonne’s French Language and Civilization Courses (CCFS), organized by the Robert de Sorbon Foundation, is the most prestigious French language program in Paris. Since 1919, the CCFS has been admitting students from all over the world, from true beginners to professors of French as a Foreign Language... Daha Az

IONISx ile IONISx gerçek bir e?itim deneyimidir. Her çevrimiçi e?itim, vaka çal??malar? ve yap?lacak projelerden olu?an bir kurs ?eklindedir.

IONISx ile IONISx gerçek bir e?itim deneyimidir. Her çevrimiçi e?itim, vaka çal??malar? ve yap?lacak projelerden olu?an bir kurs ?eklindedir. Daha Az
Fransa Çevrimiçi , Cezayir Çevrimiçi , Belçika Çevrimiçi , Kanada Çevrimiçi , Kongo ROC (Brazzaville) Çevrimiçi , Gabon Çevrimiçi , Lübnan Çevrimiçi , Lihtenştayn Çevrimiçi , Lüksemburg Çevrimiçi , Madagaskar Çevrimiçi , Martinik Çevrimiçi , Mauritius Çevrimiçi , Nijer Çevrimiçi ,