Keystone logo

En İyi Üniversiteler Yasa programlar içinde Azerbaycan 2023

kurum sayısı: 10
  • Manchester
  • Accra
  • Budapest
  • + 62 daha fazla

  World-class university preparation qualifications designed by universities for international students to succeed at university.

  • Baku

  Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport spor eğitiminde yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmek için tüm olanakları sağlayan bir yüksek öğretim okuludur. Akademinin temel amacı, beden eğitimi ve sporu desteklemek için beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve tıbbi metodolojistler yetiştirmektir.

  • Baku

  Baku Women's University eğitim kendi sistemine göre düzenlenmiştir. Üniversite, Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri sunar.

  • Baku

  Bakü Avrasya Üniversitesi, 30 Nisan 1992 tarihinde “Yüksek Diplomatik Koleji” ad? alt?nda filoloji bilimleri doktoru Profesör Naz?m Hüseynli taraf?ndan kurulmu?tur. Bu tür bir kolej kurman?n as?l amac?, yabanc? ülkelerdeki elçiliklerde ve konsolosluk hizmetlerinde çal??mak için uzmanlar?, di?er yap?lar? ve uluslararas? kurulu?lar?, diplomatlar?, senkron tercümanlar?, gazetecileri ve avukatlar?, bat? ve do?u ülkelerinin uzmanlar?n? temsil eden uzmanlar? haz?rlamakt?. diplomatik düzeyde faaliyet gösteren ve uygun alanlara ili?kin bilimsel ara?t?rma çal??malar? yürüten kadrolar?n kalifikasyonu dahil.

  • Nakhchivan

  Nakhchivan University was established in 1999 by the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan and started its activity as a higher education institution. The university is the only private university located outside the capital of Azerbaijan, Baku.

  • Baku

  Azerbaijan State University of Economics , which was founded in 1930, is one of the largest higher education institutions in the Southern Caucasus. There are 9 faculties operating at UNEC with more than 18.000 students studying on 21 specialities.

  • Nakhchivan

  Characterized as one of the most valuable, leading universities of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State University, one of the main centers of science, education, public opinion and culture of the autonomous republic, attracts attention with its high prestige, comprehensive development and training of highly qualified personnel.

  • Baku

  Khazar University , Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güzel, güvenli, canlı ve çok kültürlü başkenti Bakü'de bulunan saygın bir yüksek öğrenim ve araştırma kurumudur.

  • Baku

  Azerbaijan Medical University (AMU) founded in 1930, is one of the largest and most prestigious higher educational establishments in the country.

  • Baku

  Azerbaijan University of Architecture and Construction